شرکت پیام آوران رسالت|نمونه سوالات استخدامی شغل کارگر خدمات

نمونه سوالات استخدامی شركت پيام آوران رسالت در رشته های شغلي كارگرخدمات جهت كار در نيروگاه ری را از طريق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه و گزينش، به ترتيب از بالاترين نمره به صورت قرارداد حجمی جذب […]