نمونه سوالات استخدامی آزمون بانک ایران زمین رشته حسابداری و حسابرسی

  معرفی پکیج آزمون بانک ایران زمین رشته حسابداری و حسابرسی: شامل نمونه سوالات و دفترچه سوالات آزمون های گذشته در بانک ایران زمین عمومی: -مجموعه کامل ادبیات فارسی و آئین نگارش همراه پاسخنامه -مجموعه […]