نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل عسلویه رشته متالوژی

استخدام شرکت پارس فنل عسلویه 98 در رشته های متالوژی کارشناسی/ کارشناسی ارشد با استعانت از خداوند متعال، شرکت پارس فنل(سهامی خاص) نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری، از بین متقاضیان […]

استخدامی شرکت پتروشیمی پارس فنل نمونه سوالات کاردانی ایمنی / بهداشت حرفه ای

نمونه سوالات تخصصی کاردانی ایمنی / بهداشت حرفه ای 98 در شرکت پارس فنل عسلویه در مقطع کاردانی نمونه سوالات کامل و جامع پارس فنل عسلویه مواد آزمون: آلودگی هوای محیط کار و کنترل آن […]

شرکت پارس فنل نمونه سوالات استخدامی دیپلم راننده

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی پارس فنل عسلویه در دیپلم راننده نمونه سوالات مختص آزمون استخدامی شرکت پارس فنل برای راننده می باشد تمام نمونه سوالات همراه پاسخنامه می باشد مواد آزمون: زبان و […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل لیسانس حسابداری

مجموعه نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل در رشته  لیسانس حسابداری کارشناسی کلیه گرایش های حسابداری منابع آزمون:حسابداری مالیاتی – حسابرسی – حسابداری صنعتی – اصول تنظیم و کنترل بودجه – مدیریت مالی – ریاضی […]

شرکت پارس فنل نمونه سوالات استخدامی لیسانس مدیریت

نمونه سوالات استخدامی لیسانس مدیریت در شرکت پارس فنل کارشناسی/ کارشناسی ارشد با استعانت از خداوند متعال، شرکت پارس فنل(سهامی خاص) نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری، از بین متقاضیان واجد […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل لیسانس رشته شیمی

نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل رشته لیسانس شیمی کلیه گرایش ها کارشناسی/ کارشناسی ارشد با استعانت از خداوند متعال، شرکت پارس فنل(سهامی خاص) نیروی انسانی مورد نیاز خود را برای زمان بهره برداری، از […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل رشته مهندسی برق/ ابزار دقیق سال 98

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل رشته مهندسی برق/ ابزار دقیق سال 98 گرایش های :قدرت/الکترونیک/ابزار دقیق/ کنترل/ مخابرات در مقطع کارشناسی/ کارشناسی ارشد   با استعانت از خداوند متعال، شرکت پارس فنل(سهامی خاص) […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل مهندسی رشته شیمی / پلیمر

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت پارس فنل مهندسی رشته شیمی / پلیمر کلیه گرایش ها به جز صنایع غذائی در مقطع کارشناسی/ کارشناسی ارشد مواد آزمون : انتقال حرارت – ترمودینامیک – انتقال جرم و […]