آزمون ادواری تمامی خوشه های فنی و حرفه ای

تمامی حرفه های آزمون ادواری با سپاس بیکران به درگاه ایزدمنان و آرزوی توفیق برای تمامی تلاشگران عرصه کار و مهارت آموزی ، در سال حمایت از کالای ایرانیبه منظور ساماندهی آزمون داوطلب آزاد (آزمون […]

نمونه سوالات ادواری الگوساز و برشکار لباس شب و عروس

دانلود نمونه سوالات ادواری (فنی و حرفه ای) الگوساز و برشکار لباس شب و عروس تهیه شده طبق اصول ادواری متناسب با خوشه الگوساز و برشکار لباس شب و عروس نمونه سوالات آزمون ادواری لباس […]

نمونه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای الگوساز لباس به روش حجمی

نمونه سوالات فنی و حرفه ای (ادواری) الگوساز لباس به روش حجمی نام استاندارد آموزشی: الگوساز لباس به روش حجمی نمونه سوالات آماده از امتحان فنی و حرفه ای ادواری الگوساز لباس حجمی برای آزمون […]