نمونه سوالات تخصصی استخدامی نیروگاه شیروان شغل تكنسين و خدمات ايمني و حفاظت كار

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی نیروگاه شیروان شغل تكنسين و خدمات ايمني و حفاظت كار نمونه سوالات برگزار شده آزمون مختص نیروگاه شیروان می باشد نمونه سوالات شامل: مجموعه کامل نمونه سوالات هوش همراه پاسخنامه مجموعه […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت کار و تامین اجتماعی شغل بهیار

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت کار و تامین اجتماعی شغل بهیار شـرکت کار و تامین متعلق به سـازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسـانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک مدیر اداری

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک همراه پاسخنامه (شغل مدیر اداری)   معرفی پکیج آزمون شغل مدیر اداری: شامل نمونه سوالات و دفترچه سوالات آزمون های گذشته در شرکت معدن جویان بابک عمومی: […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک همراه پاسخنامه (شغل تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون)   معرفی پکیج آزمون شغل تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون: شامل نمونه سوالات و دفترچه […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک مدیر تولید

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک همراه پاسخنامه (شغل مدیر تولید)   معرفی پکیج آزمون شغل مدیر تولید: شامل نمونه سوالات و دفترچه سوالات آزمون های گذشته در شرکت معدن جویان بابک عمومی: […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک معاون فنی تولید

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک همراه پاسخنامه (شغل معاون فنی تولید)   معرفی پکیج آزمون شغل معاون فنی تولید: شامل نمونه سوالات و دفترچه سوالات آزمون های گذشته در شرکت معدن جویان […]

نمونه سوالات استخدامی شغل ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ کد شغلی 1245

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی  شغل ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ کد شغلی 1245 شامل نمونه سوالات: 1ـ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ/ ﻛﺎﺭ 2ـ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ 3ـ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭ سوالات استخدامی جامعه شناسی سازمان ها ۱۰۰ سوال […]

نمونه سوالات استخدامی شغل ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی شغل ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ کد شغلی 231 شامل: 1ـ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 2ـ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ 3ـ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ 4ـ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻱ   ۳۱۶ سوال  استخدامی آناتومی  کاردان پزشکی قانونی + پاسخنامه ۲۰۰ سوال  […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ کد شغلی 188

نمونه سوالات آزمون استخدامی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ کد شغلی 188 شامل: 1 ـ ﻓﻴﺰﻳﻚ 1ﻭ 2 2ـ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 3ـ ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ Document9137:part 1-4ـ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ   مختص استخدامی ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ […]

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ همراه پاسخنامه شامل: 1ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ + پاسخنامه 2ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ +پاسخنامه 3ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ +پاسخنامه 4ـ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠّﻲ ﻭ […]