شرکت پیام آوران رسالت|نمونه سوالات استخدامی شغل کارگر خدمات

نمونه سوالات استخدامی شركت پيام آوران رسالت در رشته های شغلي كارگرخدمات جهت كار در نيروگاه ری را از طريق برگزاری آزمون كتبی، مصاحبه و گزينش، به ترتيب از بالاترين نمره به صورت قرارداد حجمی جذب […]

نمونه سوالات دانشگاه افسری ارتش|کاملترین مجموعه

مجموعه کاملی از نمونه سوالات دانشگاه افسری کاملترین مجموعه نمونه سوالات دانشگاه افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا به امروز   این پکیج شامل چه چیزهایی است: 1-دفترچه سوالات آزمون های برگزار شده […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت گل گهر رشته بهداشت محیط

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت گل گهر ویژه رشته بهداشت محیط همراه پاسخنامه تمامی نمونه سوالات همراه با پاسخنامه طبق منابع اعلامی از سوی مجری آزمون شرکت صنعتی و معدنی گل گهر می باشد و […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت گل گهر رشته ایمنی صنعتی

نمونه سوالات استخدامی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ویژه رشته ایمنی صنعتی بهداشت حرفه ای نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت گل گهر کارشناسی ایمنی صنعتی بهداشت حرفه ای تمامی نمونه سوالات همراه با پاسخنامه […]

نمونه سوالات استخدامی آزمون بانک ایران زمین رشته حسابداری و حسابرسی

  معرفی پکیج آزمون بانک ایران زمین رشته حسابداری و حسابرسی: شامل نمونه سوالات و دفترچه سوالات آزمون های گذشته در بانک ایران زمین عمومی: -مجموعه کامل ادبیات فارسی و آئین نگارش همراه پاسخنامه -مجموعه […]

نمونه سوالات تخصصی استخدامی نیروگاه شیروان شغل تكنسين و خدمات ايمني و حفاظت كار

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی نیروگاه شیروان شغل تكنسين و خدمات ايمني و حفاظت كار نمونه سوالات برگزار شده آزمون مختص نیروگاه شیروان می باشد نمونه سوالات شامل: مجموعه کامل نمونه سوالات هوش همراه پاسخنامه مجموعه […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت کار و تامین اجتماعی شغل بهیار

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت کار و تامین اجتماعی شغل بهیار شـرکت کار و تامین متعلق به سـازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسـانی مورد نیاز در مجموعه های مدیریت […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک مدیر اداری

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک همراه پاسخنامه (شغل مدیر اداری)   معرفی پکیج آزمون شغل مدیر اداری: شامل نمونه سوالات و دفترچه سوالات آزمون های گذشته در شرکت معدن جویان بابک عمومی: […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک همراه پاسخنامه (شغل تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون)   معرفی پکیج آزمون شغل تکنسین تیکنر و فیلتر پرس/ تکنسین فلوتاسیون: شامل نمونه سوالات و دفترچه […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک مدیر تولید

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک همراه پاسخنامه (شغل مدیر تولید)   معرفی پکیج آزمون شغل مدیر تولید: شامل نمونه سوالات و دفترچه سوالات آزمون های گذشته در شرکت معدن جویان بابک عمومی: […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک معاون فنی تولید

نمونه سوالات آزمون استخدامی شركت معدن جويان بابک همراه پاسخنامه (شغل معاون فنی تولید)   معرفی پکیج آزمون شغل معاون فنی تولید: شامل نمونه سوالات و دفترچه سوالات آزمون های گذشته در شرکت معدن جویان […]

نمونه سوالات استخدامی شغل ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ کد شغلی 1245

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی  شغل ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ کد شغلی 1245 شامل نمونه سوالات: 1ـ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ/ ﻛﺎﺭ 2ـ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ 3ـ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭ سوالات استخدامی جامعه شناسی سازمان ها ۱۰۰ سوال […]

نمونه سوالات استخدامی شغل ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی شغل ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ کد شغلی 231 شامل: 1ـ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 2ـ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ 3ـ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ 4ـ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻱ   ۳۱۶ سوال  استخدامی آناتومی  کاردان پزشکی قانونی + پاسخنامه ۲۰۰ سوال  […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ کد شغلی 188

نمونه سوالات آزمون استخدامی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ کد شغلی 188 شامل: 1 ـ ﻓﻴﺰﻳﻚ 1ﻭ 2 2ـ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 3ـ ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ Document9137:part 1-4ـ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ   مختص استخدامی ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ […]

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ همراه پاسخنامه شامل: 1ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ + پاسخنامه 2ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ +پاسخنامه 3ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ +پاسخنامه 4ـ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠّﻲ ﻭ […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر ادبیات فارسی ویژه آموزش و پرورش

نمونه سوالات و دفترچه های آزمون استخدامی دبیر ادبیات فارسی ویژه آموزش و پرورش مواد آزمون: 1ـ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ 2ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ 3ـ ﻋﺮﻭﺽ ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ 4ـ ﺯﺑﺎﻥ […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی

نمونه سوالات و دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش شغل آموزگاری ابتدایی مواد آزمون: 1-اصول و فلسفه تعليم و تربيت 2-روانشناسي پرورشي 3-روانشناسي رشد 4-روشها و فنون تدريس 5-اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي «تمامی […]

نمونه سوالات استخدامی كارشناس عمليات فرودگاهي

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی كارشناس عمليات فرودگاهي كد شغلي 174 مواد آزمون: 1-فيزيك 1 2-ترموديناميك 1 3-ترموديناميك 2 4-انتقال حرارت 5-طراحي اجزا 6-مقاومت مصالح 1 نمونه سوالات مرتبط با استخدامی شركت فرودگاه […]

نمونه سوالات استخدامی شغل كارشناس مراقبت پرواز

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کارشناس مراقبت پرواز كد شغلي 172 مواد آزمون: (ICAO Annex2)  انكس 2 انكس 15  (ICAO Annex15) اصول پرواز معادلات ديفرانسيل PANS-ATM (ICAO Annex11) انكس 11 برنامه نويسي پيشرفته […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور بهزیستی

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کارشناس امور بهزیستی كد شغلي 93 مواد آزمون 1-نظريه هاي جامعه شناسي 2-حوزه هاي جامعه شناسي 3-روش تحقيق 4-آمار 5-نظريه هاي مددكاري اجتماعي نمونه سوالات مرتبط با استخدامی […]