نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته ارگونومي

دانلود مجموعه نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته ارگونومي کد 111 مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی 98 دفترچه سوالات کنکور سالهای اخیر تمام نمونه سوالات همراه با پاسخنامه می باشد شما پس از […]

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته اقتصاد بهداشت

دانلود مجموعه نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته اقتصاد بهداشت کد 110 مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی 98 دفترچه سوالات کنکور سالهای اخیر تمام نمونه سوالات همراه با پاسخنامه می باشد شما پس […]

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي

دانلود مجموعه نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي کد 109 مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی 98 دفترچه سوالات کنکور سالهای اخیر تمام نمونه سوالات همراه با پاسخنامه می […]

پکیج نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته اتاق عمل

دانلود مجموعه نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته اتاق عمل کد 108 مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی 98 دفترچه سوالات کنکور سالهای اخیر تمام نمونه سوالات همراه با پاسخنامه می باشد شما پس […]

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته اپيدميولوژي

دانلود مجموعه نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته اپيدميولوژي کد 107   مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی 98 دفترچه سوالات کنکور سالهای اخیر تمام نمونه سوالات همراه با پاسخنامه می باشد شما پس […]

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته آمار زيستي

دانلود مجموعه نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی رشته آمار زيستي کد 102 دروس امتحاني :   مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی 98 دفترچه سوالات کنکور سالهای اخیر تمام نمونه سوالات همراه با پاسخنامه […]

نمونه سوالات کارشناسی ارشد پزشکی آموزش بھداشت و ارتقاء سلامت

دانلود کاملترین مجموعه نمونه سوالات رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دروس امتحاني : آموزش بھداشت و ارتقاء سـلامت روانشناسـی بھداشــت عمــومی جامعــه شناســی زبــان عمومی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی 98 دفترچه […]