نمونه سوالات استخدامی شغل ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ کد شغلی 1245

نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی  شغل ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭ کد شغلی 1245 شامل نمونه سوالات: 1ـ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ/ ﻛﺎﺭ 2ـ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭ 3ـ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭ سوالات استخدامی جامعه شناسی سازمان ها ۱۰۰ سوال […]

نمونه سوالات استخدامی شغل ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی شغل ﻛﺎﺭﺩﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ کد شغلی 231 شامل: 1ـ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ 2ـ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ 3ـ ﻓﺎﺭﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﺳﻢﺷﻨﺎﺳﻲ 4ـ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻱ   ۳۱۶ سوال  استخدامی آناتومی  کاردان پزشکی قانونی + پاسخنامه ۲۰۰ سوال  […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ کد شغلی 188

نمونه سوالات آزمون استخدامی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ کد شغلی 188 شامل: 1 ـ ﻓﻴﺰﻳﻚ 1ﻭ 2 2ـ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 3ـ ﺷﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ Document9137:part 1-4ـ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻳﻜﺎﺋﻮ   مختص استخدامی ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻭﺑﺮﻱ […]

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ همراه پاسخنامه شامل: 1ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ + پاسخنامه 2ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ +پاسخنامه 3ـ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ +پاسخنامه 4ـ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻠّﻲ ﻭ […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیر ادبیات فارسی ویژه آموزش و پرورش

نمونه سوالات و دفترچه های آزمون استخدامی دبیر ادبیات فارسی ویژه آموزش و پرورش مواد آزمون: 1ـ ﻧﻈﻢ ﻭ ﻧﺜﺮ ﻓﺎﺭﺳﻲ 2ـ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﻚﺷﻨﺎﺳﻲ 3ـ ﻋﺮﻭﺽ ﻭ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﺩﺑﻲ 4ـ ﺯﺑﺎﻥ […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی

نمونه سوالات و دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش شغل آموزگاری ابتدایی مواد آزمون: 1-اصول و فلسفه تعليم و تربيت 2-روانشناسي پرورشي 3-روانشناسي رشد 4-روشها و فنون تدريس 5-اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي «تمامی […]

نمونه سوالات استخدامی كارشناس عمليات فرودگاهي

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی كارشناس عمليات فرودگاهي كد شغلي 174 مواد آزمون: 1-فيزيك 1 2-ترموديناميك 1 3-ترموديناميك 2 4-انتقال حرارت 5-طراحي اجزا 6-مقاومت مصالح 1 نمونه سوالات مرتبط با استخدامی شركت فرودگاه […]

نمونه سوالات استخدامی شغل كارشناس مراقبت پرواز

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کارشناس مراقبت پرواز كد شغلي 172 مواد آزمون: (ICAO Annex2)  انكس 2 انكس 15  (ICAO Annex15) اصول پرواز معادلات ديفرانسيل PANS-ATM (ICAO Annex11) انكس 11 برنامه نويسي پيشرفته […]

نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور بهزیستی

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کارشناس امور بهزیستی كد شغلي 93 مواد آزمون 1-نظريه هاي جامعه شناسي 2-حوزه هاي جامعه شناسي 3-روش تحقيق 4-آمار 5-نظريه هاي مددكاري اجتماعي نمونه سوالات مرتبط با استخدامی […]