نمونه سوالات استخدامی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان

مجموعه نمونه سوالات استخدامی شرکت توزیع برق شمال استان کرمان شامل نمونه سوالات مصاحبه شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شرکت توزیع برق شمال استان کرمان در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت قراردادهای منعقد […]

نمونه سوالات استخدامی بهره برداری و نگهداری شرکت فراب

نمونه سوالات استخدامی شرکت فراب (نیروگاه دالاهو) شركت بهره برداری و نگهداری فراب در نظر دارد با برگزاری آزمون كتبی و مصاحبه، نسبت به گزینش نيروی انسانی خود جهت كار در نيروگاه دالاهو اقدام نماید. لذا […]

نمونه سوالات استخدامی شرکت پتروشیمی مهاباد

نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی شرکت پتروشیمی مهاباد شرکت پتروشیمی مهاباد در استان آذربایجان غربی نیروی انسانی مورد نیاز خود، از بین متقاضیان واجد شرایط در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته […]