نمونه سوالات استخدامی شركت فولاد سنگان خراسان رشته برق

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان درنظر دارد، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای مختلف سایت عملیاتی شرکت واقع در منطقه معدنی و صنعتی سنگان شهرستان خواف، از تعداد حداقل 300 […]

نمونه سوالات استخدامی شركت فولاد سنگان خراسان شغل اپراتور

نمونه سوالات استخدامی شركت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان شغل اپراتور همراه با پاسخنامه شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان درنظر دارد، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای مختلف سایت عملیاتی […]

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش هنرآموز استادكار الكتروتكنيك

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دستگاه های اجرایی هنرآموز استادكار الكتروتكنيك با توجه به مجوزهاي صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده 44قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 6 […]

نمونه سوالات استخدامی آزمون آموزش و پرورش هنرآموز حسابداري

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش شغل هنرآموز حسابداري تمام نمونه سوالات همراه پاسخنامه می باشد مواد آزمون: مفاهيم و روشهاي آماري اصول حسابداري 1و 2 حسابداري شركتها حسابداري صنعتي كاربرد كامپيوتر […]

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی شغل كتابدار

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی شغل كتابدار همراه پاسخنامه     -مباني علم اطلاعات و دانش شناسي -آمار، روش تحقيق و آيين نگارش -سازماندهي اطلاعات (فهرست نويسي توصيفي، تحليلي و رايانهاي، رده بندي، نمايه […]

نمونه سوالات استخدامی شغل كارشناس امور پژوهشی

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی شغل کارشناس امور پژوهشی مواد امتحانی: روش تحقيق سنجش و ارزشيابي آموزشي آمار و كاربرد آن در علوم انساني نظريههاي جامعهشناسي و جامعهشناسي سازمانها   تمامی نمونه سوالات همراه […]

نمونه سوالات استخدامی كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال

نمونه سوالات استخدامی كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی 98 كد شغل 1269 مواد امتحانی: الف) مواد آزمون عمومي: مواد آزمون عمومي براي تمامي مشاغل عبارتند از: ICDL .1 فنّاوري اطلاعات (مهارت […]

كارشناس امور فرهنگی نمونه سوالات آزمون استخدامی

كارشناس امور فرهنگی نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 98 كارشناس امور فرهنگی کد شغل 181 مواد آزمون: مباني و نظريه هاي فرهنگي مديريت سازمانهاي فرهنگي مباني سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي انسجام ملّي […]

شغل کارشناس حقوقی نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کد 139

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی سال 98 شغل کارشناس حقوقی تمامی نمونه سوالات مختص آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ویژه شغل کارشناس حقوقی می باشد کاملترین مجموعه نمونه سوالات شغل کارشناس حقوقی همراه پاسخنامه […]

نمونه سوالات استخدامی كارشناس جنگل و مرتع کد شغل 117

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی 98 شغل كارشناس جنگل و مرتع کد شغل 117 تمامی نمونه سوالات مختص آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 98 می باشد مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از […]