کار تحقیقی 1 و 2 فساد اداری و راههای پیشگیری از ان

کارتحقیقی رشته حقوق

دانلود کار تحقیقی 1 و 2 رشته حقوق با موضوع:

فساد اداری و راههای پیشگیری از ان

مناسب برای ارائه کارتحقیقی 1 و 2

تهیه شده توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور

مختص برای ارائه کارتحقیقی رشته های حقوق

RIAL 45,000 – خرید + دانلود

چکیده
فصل اول: مقدمه
1-1-          مقدمه
1-2-          بیان مساله
1-3-          اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
1-4-          اهداف تحقیق
1-5-          سوال های تحقیق
1-6-           فرضیه های تحقیق
1-7-          ادبیات و پیشینه ی تحقیق
1-8-          روش تحقیق
فصل دوم: کلیات و تعاریف
مبحث نخست: فساد اداری
گفتار نخست:پیشینه تاریخی فساد اداری در ساختار اداری امروز ایران
گفتار دوم: فساد اداری در ساختار اداری جدید ایران

گفتار سوم: عوامل اصلي شكل‌گيري فساد اداري

گفتار چهارم: بررسی اثرات فساد اداری و مالی در جامعه

فصل سوم: بررسی نقش فرهنگ سازماني مطلوب در جهت پيشگيري از بروز پديده‌اي نامطلوب به نام فساد اداري
مقدمه
مبحث نخست: رشاء و ارتشاء:
مبحث دوم: عنصر رواني رشاء و ارتشاء
مبحث سوم: فرهنگ سازماني
گفتار نخست:كاركردهاي فرهنگ سازماني:
گفتار دوم: تأکید بر فرهنگ سازمانی به عنوان راه حل مسئله
مبحث چهارم: علل بروز فساد اداري
مبحث پنجم: پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری

راهکار ها و پیشنهاد های مقابله با فساد

منابع و مآخذ

الف : منابع فارسی
ب: منابع غیر فارسی

 

کار تحقیقی فساد اداری و راههای پیشگیری از ان

RIAL 45,000 – خرید + دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *