پروژه افزایش بهره وری و کارایی کارکنان

افزایش بهره وری و کارایی کارکنان

تهیه شده در قالب ورد در 44 صفحه

پس از پرداخت بلافاصله دانلود نمائید

RIAL 59,000 – خرید + دانلود

مقدمه

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از حساسی برخوردار است.عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.

در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل  افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت پرداختیم، سپس از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی  و نقش تأثیرگذار مدیران در ایجاد این دو عامل را بررسی نمودیم. در نهایت از استرس به عنوان یک عامل کاهنده کارایی و انگیزه نیروی انسانی نام بردیم و راهکارهایی برای کاهش استرس را ارائه نمودیم.

 

فهرست

 

مروری بر مطالعات پیشین :………………………………………………………………………………………………………………. 7-5

بخش اول :

كارائي………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

اثربخشي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

بهره‌وري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

به كارگيري بهره‌وري در سازمان………………………………………………………………………………………………………… 10

موانع بهره‌وري در نظام اداري……………………………………………………………………………………………………………. 11

1- ضعف مديريت:……………………………………………………………………………………………………………………………. 11

 2- نيروي انساني غيرمتخصص: ………………………………………………………………………………………………………. 11

3- عدم وجود سيستم ارزشيابي مناسب كاركنان…………………………………………………………………………………. 11

 4- عدم وجود انگيزه كاري در كاركنان:……………………………………………………………………………………………… 11

 5- حاكم بودن روحيه منفعت طلبي فردي:………………………………………………………………………………………….. 11

6- كم‌كاري:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

 7- «رانت»هاي مختلف……………………………………………………………………………………………………………………… 11

8- مشغله زياد كاري مديران: ……………………………………………………………………………………………………………. 12

9- روش‌هاي انجام كار: …………………………………………………………………………………………………………………… 12

عوامل موثر در بهره‌وري…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

الف: عوامل برون سازماني:………………………………………………………………………………………………………………… 12

 1- عوامل فرهنگي: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2- عوامل اقتصادي:………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

 3- عوامل اجتماعي: ………………………………………………………………………………………………………………………… 13

ب- عوامل درون سازماني:…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-نيروي انساني:……………………………………………………………………………………………………………………. 13

2- فضاي سازمان:………………………………………………………………………………………………………………….. 13

 3- حقوق و دستمزد:………………………………………………………………………………………………………………. 13

4- آموزش كاركنان:………………………………………………………………………………………………………………… 13

 5- تكنولوژي:………………………………………………………………………………………………………………………… 14

6- تشويق و پاداش:……………………………………………………………………………………………………………….. 14

7- فرهنگ سازمان:………………………………………………………………………………………………………………… 14

8- كيفيت زندگي كاري:……………………………………………………………………………………………………………. 15

9- سبك و روش مديريت:……………………………………………………………………………………………………….. 15

بهره‌وري و مديريت دولتي نوين…………………………………………………………………………………………………………. 15

بخش دوم:

انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

عوامل موثر بر ایجاد انگیزه………………………………………………………………………………………………………………… 20

تئوری انگیزشی هرزبرگ ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

کاوش جهانی برای یافتن انگیزه………………………………………………………………………………………………………… 26

بخش سوم:

مشاركت و خلاقيت در كاركنان…………………………………………………………………………………………………………… 28

نقش مدیریت در ایجاد نوآوری کارکنان………………………………………………………………………………………………. 29

 توانایی ارتقای دائم………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

 مطرح سازید و ارتباط ایجاد کنید……………………………………………………………………………………………………….. 30

  • حرف‌های تشویق‌آمیز و انگیزه‌دهنده:…………………………………………………………………………………… 31
  • پول: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
  • آنچه باید مدیران بدانند و بخوانند:………………………………………………………………………………………. 32

استرس و کارایی کارکنان…………………………………………………………………………………………………………. 38

استرس:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

علل استرس……………………………………………………………………………………………………………………………………. 39 :

الف) شاخصه های عوامل فیزیکی:………………………………………………………………………………………………………. 39

ب) صدای هنجار………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

ج) شاخصه های عومل کاری……………………………………………………………………………………………………………… 40

د)نبود حمایت گروهی:……………………………………………………………………………………………………………………….. 40

ه)عوامل فردی:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

توصیه هایی برای کاهش استرس………………………………………………………………………………………………………. 41

1- یاد بگیرید که برنامه ریزی کنید…………………………………………………………………………………………………….. 41

2-محدودیت ها و ضعف های خود را بشناسید و آنها را قبول کنید…………………………………………………………… 41

3-یاد بگیرید که در زندگی بازی ، تفریح و سرگرمی داشته باشید………………………………………………………….. 41

4- شخص مثبتی باشید…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

5-یاد بگیرید که گذشت داشته باشید و دیگران و عقاید آنها را تحمل کنید ……………………………………………. 41

6- از رقابت ها و چشم و هم چشمی های بیجا و غیر ضروری پرهیز کنید………………………………………………. 41

7- یاد بگیرید که روش شما برای استراحت و آرامش ،منظم و عاری از داوری های آرام بخش و مسکن باشد…………… .41

8- مشکلات و مسائل خود را در درون خود نگه ندارید………………………………………………………………………….. .41

9- تفکر خود را عوض کنید………………………………………………………………………………………………………………… 41

نتیجه گیری :…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *