پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات آنالیز مخابرات با نور مرئی

چکیده

مصرف انرژی در سطح جهانی در سال های اخیر محققان را به این فکر واداشته است که چگونه بایدانتقال اطلاعات و روشنایی را به طور هم زمان استفاده کرد که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ محیط زیست به صرفه باشد . برای حل این مشکل مخابرات نور مرئی مطرح شده است . مخابرات نور مرئی یک تکنولوژی نوظهور است که انتقال اطلاعات را با استفاده از طیف مرئی (370- 780 نانومتر) فراهم می کند . در این روش با استفاده از LED علاوه بر تامین نور محیط ، انتقال داده را نیز می توان انجام داد . در این رساله ، اصول مخابرات نور مرئی مطالعه می شود . بعد از مرور تحقیقات انجام شده در ارتباط با اهمیت این مخابرات ، ساختمان فرستنده و گیرنده ، مدل بندی کانال را بیان می کنیم و سعی می کنیم نرخ و ظرفیت را آنالیز کنیم .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مخابرات

موضوع پایان نامه رشته مخابرات:آنالیز مخابرات با نور مرئی 

نمونه کاملی از پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات

مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه های پیام نور،آزاد و غیرانتفاعی

RIAL 79,000 – خرید + دانلود

قیمت : 7900 تومان

فهرست مطالب

فصل اول پیش نیازها 1
1-1معرفی 2
1-2 برخي از پروژه هاي VLC مطرح در كشورها و شرکت‌ها 4
1-3 مزایای VLC 4
1-4 چند تعریف نزدیک به VLC 5
1-4-1 فضای نوری آزاد (FSO) 5
1-4-2 مخابرات نوری بی سیم (OWC) 6
1-4-3 لای فای (Li-Fi) 6
فصل دوم بررسی فرستنده و گیرنده و مدل کانال ارائه شده برای مخابرات نور مرئی 9
2-1 فرستنده VLC 10
2-1-1 LED آبی با فسفر 11
2-1-2 ترکیب RGB 11
2-2 گیرنده VLC 12
2-2-1 آشکار ساز نوری 12
2-2-2 حسگر تصویر برداری 12
2-3 توان ارسالی شار نوری LED 14
2-3-1 انتگرال طیفی 15
2-3-1-1 تابع درخشندگی V(λ) 15
2-3-1-2 توزیع طیفی توان S_T (λ) 16
2-3-1-3 شارنوری 17
2-3-2 انتگرال فضایی 17
2-3-2-1 شدت نور g_T (θ) 18
2-3-2-2 شدت(شدت جریان) محوری (I_0) 19
2-3-2-3 نیم زاویه پرتو θ_max 19
2-4 تلف مسیر و توان دریافتی 19
2-5 انتشار چند مسیره با مسیرهای منعکس شده 23
2-6 نویز گیرنده و SNR 28
2-7 سایه افکنی 30
فصل سوم مدولاسیون های استفاده شده در مخابرات نور مرئی 31
3-1 روش های مدولاسیون 32
3-1-1 کم کردن نور(تیره کردن) 32
3-1-2 کاهش سوسوزدن 34
3-2 مدولاسیون کلیدزنی خاموش روشن (OOK) 35
3-2-1 دوباره تعریف کردن سطوح ON وOFF 35
3-2-2 دوره های جبران 36
3-3 روش های مدولاسیون پالس 37
3-4 مدولاسیون عرض پالس (PWM) 37
3-5 مدولاسیون موقعیت پالس (PPM) 39
3-6 مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانسی متعامد (OFDM) 41
3-7 مدولاسیون کلید زنی تغییر رنگ (CSK) 42
فصل چهارم نرخ و ظرفیت در انواع کانال های بی سیم 43
4-1 مروری بر نرخ و ظرفیت کانال های مختلف 44
4-2 ظرفیت کانال AWGN با ورودی گسسته زمان دودویی 46
4-3 ظرفیت کانال AWGN 47
4-4 ظرفیت کانال AWGN شکل موج با پهنای باند محدود و توان ورودی مقید 49
4-5 ظرفیت کانال های گوسی خطی نامتغیر با زمان ( LTI) 52
4-5-1 ظرفیت کانال با یک فرستنده و چند گیرنده (SIMO) 52
4-5-2 ظرفیت کانال با چند فرستنده و یک گیرنده (MISO) 52
فصل پنجم نتیجه گیری 55
5-1 محاسبه کران بالا برای ظرفیت کانال 57
5-2 محاسبه کران پایین برای ظرفیت کانال 60
5-3 بیان نتیجه گیری 63
5-4 پیشنهادها 63
منابع و مراجع 65

فهرست اشکال
شکل 1-1آینده محتمل برای ارتباطات نور مرئی ………………………………………………………………………………………………..3
شکل 1-2 لای فای………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
شکل 2-1 نحوه تولید نور سفید با LED آبی با پوشش فسفر زرد رنگ…………………………………………………………..11
شکل 2-2 نحوه تولید نور سفید با LED های قرمز و سبز و آبی…………………………………………………………………..12
شکل 2-3 نحوه انجام فرآیند rolling shutter ………………………………………………………………………………………………14
شکل 2-4 حساسیت چشم انسان به طول موج های مختلف………………………………………………………………………………15
شکل 2-5 توزیع طیفی توان سه رنگ سفید سرد ، سفید طبیعی و سفید گرم…………………………………………………16
شکل 2-6 توزیع شدت نور برای دو LED و توزیع شدت نور در مختصات قطبی و نیم زاویه پرتوی آن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
شکل 2-7 موقعیت نسبی فرستنده و گیرنده در اتصال دید مستقیم………………………………………………………………….20
شکل 2-8 پاسخ طیفی آشکارساز نوری معمولی با پاسخ نسبت جریان نوری بر حسب آمپر به انرژی تابشی بر حسب وات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
شکل 2-9 تاثیر فاصله فرستنده و گیرنده ، زاویه تابش ، زاویه بازتاب ،بر روی توان دریافتی…………………………….23
شکل 2-10 مثالی از مخابرات LEDها با موبایل و دستگاه های هوشمند دیگر……………………………………………….24
شکل 2-11 بازدهی طیفی مختلف قسمت های داخل ساختمان……………………………………………………………………….25
شکل 2-12 نحوه انعکاس نور از اجسام با زوایای تابشی α و بازتاب β …………………………………………………………….26
شکل 2-13 مشخصه تاخیر توان برای چهار LED فرستنده در یک اتاق مکعبی با دیوارهای گچی و پلاستیکی
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
شکل 3-1 درک چشم انسان از مقدار نور واقعی اندازه گیری شده به دلیل انبساط/انقباض چشم……………………33
شکل 3-2 بلاک دیاگرام فرستنده DMT با کنترل روشنایی ، مثالی از چگونگی ترکیب سیگنال روشنایی 50% کنترل شده PWM با سیگنال DMT……………………………………………………………………………………………………………….38
شکل 3-3 تفاوت بین PWM , PPM , VPPM , OPPM , MPPM ، S_n به n امین سمبل اشاره دارد
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39

موضوع پایان نامه رشته مخابرات:

آنالیز مخابرات با نور مرئی

نمونه کاملی از پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات با موضوع آنالیز مخابرات با نور مرئی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *