موضوعات کارتحقیقی بررسی معاملات معارض در حقوق ایران و رویه قضایی

کارتحقیقی رشته حقوق

موضوعات کارتحقیقی:

بررسی معاملات معارض در حقوق ایران و رویه قضایی

موضوعات کارتحقیقی مناسب دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته حقوق

مناسب برای کارتحقیقی رشته حقوق

موضوعات کارتحقیقی پیام نور رشته حقوق

هم اکنون دانلود کنید

موضوعی جدید از اساتید دانشکده های حقوق

RIAL 45,000 – خرید + دانلود

فهرست:

 

چکیده
فصل اول: مقدمه
1-1-          مقدمه
1-2-          بیان مساله
1-3-          اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
1-4-          اهداف تحقیق
1-5-          سوال های تحقیق
1-6-           فرضیه های تحقیق
1-7-          ادبیات و پیشینه ی تحقیق
1-8-          روش تحقیق
فصل دوم: کلیات و تعاریف
مبحث نخست:
گفتار نخست:
گفتار دوم:
گفتار سوم:
گفتار چهارم:
فصل سوم:
مقدمه
مبحث نخست:
مبحث دوم:
مبحث سوم:
گفتار نخست:
گفتار دوم:
مبحث چهارم:
مبحث پنجم:
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
راهکار ها و پیشنهاد ها
منابع و مآخذ
الف : منابع فارسی
ب: منابع غیر فارسی

دانلود جدیدترین موضوع کارتحقیقی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

متناسب با کارتحقیقی 1 و 2  

کارتحقیقی های دیگر را ببینید>>کار تحقیقی رشته حقوق بررسی شرط صفت در فقه امامیه و حقوق ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *