شغل کارشناس حقوقی نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کد 139

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی سال 98 شغل کارشناس حقوقی

تمامی نمونه سوالات مختص آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی ویژه شغل کارشناس حقوقی می باشد

کاملترین مجموعه نمونه سوالات شغل کارشناس حقوقی همراه پاسخنامه

مواد آزمون:

حقوق خصوصی

حقوق جزا

حقوق عمومی

پس از دانلود چه چیزی دریافت می کنید:

-مجموعه نمونه سوالات عمومی

-مجموعه نمونه سوالات تخصصی شامل:

مجموعه نمونه سوالات حقوق خصوصی همراه پاسخنامه

مجموعه نمونه سوالات حقوق جزاهمراه پاسخنامه

مجموعه نمونه سوالات حقوق عمومی همراه پاسخنامه

تمامی نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس حقوقی در یک فایل قابل دانلود می باشد

RIAL 96,000 – خرید + دانلود

کد شغل محل عنوان شغل محل
16860 16860||سازمان اداري و استخدامي كشور||تهران-تهران-||كارشناس حقوقي(ازاد: 3 نفر مرد / زن//ایثارگر 25%: 2 نفر مرد / زن//)
16968 16968||سازمان امور عشاير ايران||اردبيل-اردبيل-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16969 16969||سازمان امور عشاير ايران||بوشهر-بوشهر-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16970 16970||سازمان امور عشاير ايران||چهارمحال و بختياري-شهركرد-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16971 16971||سازمان امور عشاير ايران||خراسان جنوبي-بيرجند-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16972 16972||سازمان امور عشاير ايران||خراسان رضوي-مشهد-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16973 16973||سازمان امور عشاير ايران||سمنان-سمنان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16974 16974||سازمان امور عشاير ايران||سيستان و بلوچستان-زاهدان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16975 16975||سازمان امور عشاير ايران||كرمان-كرمان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16976 16976||سازمان امور عشاير ايران||كهگيلويه و بويراحمد-ياسوج-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
16977 16977||سازمان امور عشاير ايران||هرمزگان-بندرعباس-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17159 17159||سازمان دامپزشكي كشور||تهران-تهران-ستاد سازمان دامپزشكي كشور||كارشناس حقوقي(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)
17618 17618||سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي كشور||البرز-كرج-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17619 17619||سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي كشور||خراسان جنوبي-بيرجند-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17620 17620||سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي كشور||گلستان-گرگان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17727 17727||سازمان هواشناسي كشور||بوشهر-بوشهر-||كارشناس حقوقي(معلول: 1 نفر مرد / زن//)
17728 17728||سازمان هواشناسي كشور||خراسان رضوي-مشهد-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17729 17729||سازمان هواشناسي كشور||زنجان-زنجان-||كارشناس حقوقي(معلول: 1 نفر مرد / زن//)
17730 17730||سازمان هواشناسي كشور||كرمان-كرمان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17919 17919||شركت سهامي بيمه ايران||تهران-ستاد تهران-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)
17920 17920||شركت سهامي بيمه ايران||خراسان جنوبي-بيرجند-||كارشناس حقوقي(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)
17921 17921||شركت سهامي بيمه ايران||كرمانشاه-كرمانشاه-||كارشناس حقوقي(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)
17922 17922||شركت سهامي بيمه ايران||همدان-همدان-||كارشناس حقوقي(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)
18114 18114||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||اذربايجان غربي-بوكان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18115 18115||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||اردبيل-اردبيل-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18116 18116||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||اصفهان-اصفهان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 2 نفر مرد / زن//)
18117 18117||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||ايلام-ايوان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18118 18118||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||تهران-پاكدشت-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18119 18119||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||تهران-ورامين-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18120 18120||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||خراسان جنوبي-بيرجند-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18121 18121||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||خراسان شمالي-بجنورد-||كارشناس حقوقي(معلول: 1 نفر مرد / زن//)
18122 18122||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||خوزستان-شادگان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18123 18123||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||زنجان-زنجان-||كارشناس حقوقي(معلول: 1 نفر مرد / زن//)
18124 18124||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||سمنان-سمنان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 2 نفر مرد / زن//)
18125 18125||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||سيستان و بلوچستان-زاهدان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18126 18126||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||قزوين-بوئين زهرا-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18127 18127||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||قزوين-تاكستان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18128 18128||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||گلستان-گرگان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18129 18129||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||گلستان-گنبدكاووس-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18130 18130||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||گيلان-فومن-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18131 18131||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||لرستان-خرم اباد-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18132 18132||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||مازندران-ساري-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18133 18133||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||هرمزگان-بندرعباس-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18134 18134||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||هرمزگان-بندرلنگه-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18135 18135||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||همدان-همدان-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18136 18136||شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران||يزد-يزد-||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
18357 18357||وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري||تهران-تهران-||كارشناس حقوقي(ایثارگر 5%: 1 نفر مرد / زن//)
20944 20944||دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز||البرز-كرج-بيمارستان هاي كرج||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد، 1 نفر زن//)
22226 22226||دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فارس||فارس-شيراز-مركز اموزشي درماني شهيد فقيهي||كارشناس حقوقي(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *