نمونه سوالات استخدامی كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال

نمونه سوالات استخدامی كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال دستگاه های اجرایی 98

كد شغل 1269

مواد امتحانی:

الف) مواد آزمون عمومي:
مواد آزمون عمومي براي تمامي مشاغل عبارتند از:
ICDL .1 فنّاوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه)
2. رياضي و آمار مقدماتي؛
3. زبان و ادبيات فارسي؛
4. معارف اسلامي؛
5. زبان انگليسي عمومي؛
6. اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي؛
7. هوش و توانمندي هاي عمومي.

ب) مواد آزمون تخصصي:
مواد آزمون تخصصي براي هر يك از مشاغل در جدول شماره 1 مشخص شده است.
مباني پايگاه داده و ساختار فايل
شبكه هاي كامپيوتري
امنيت فنّاوري اطلاعات
مديريت هويت-هويت الكترونيكي

 

نمونه سوالات مختص سازمان ثبت احوال کشور می باشد

تمامی نمونه سوالات همراه پاسخنامه می باشد

پکیج کاملی از نمونه سوالات و دفترچه های سالهای گذشته

نمونه سوالات استخدامی هفتمین آزمون دستگاه های اجرایی 98 شغل كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال

RIAL 96,000 – خرید + دانلود

کد شغل محل عنوان شغل محل
17057 17057||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-اشار-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17058 17058||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-بم پشت-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17059 17059||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-بم پور-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17060 17060||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-پارود-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17061 17061||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-پيشين-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17062 17062||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-جالق-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17063 17063||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-جزينك-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17064 17064||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-دشتياري-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17065 17065||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-دلگان-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(معلول: 1 نفر مرد / زن//)
17066 17066||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-راسك-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17067 17067||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-زراباد-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17068 17068||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-زهك-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)
17069 17069||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-سراوان-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)
17070 17070||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-سرباز-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17071 17071||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-سيب سوران-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17072 17072||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-فنوج-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17073 17073||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-قرقري-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ایثارگر 5%: 1 نفر مرد//)
17074 17074||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-قصرقند-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17075 17075||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-كنارك-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)
17076 17076||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-كورين-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد//)
17077 17077||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-لاشار-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد//)
17078 17078||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-مهرستان-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ازاد: 1 نفر مرد / زن//)
17079 17079||سازمان ثبت احوال كشور||سيستان و بلوچستان-نيمروز-||كارشناس امور پردازش اطلاعات ثبت احوال(ایثارگر 25%: 1 نفر مرد / زن//)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *